Oznámenie č. 129/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 53/2006
Platnosť od 11.03.2006
Účinnosť od 13.06.2013
Redakčná poznámka

Úplný aktualizovaný zoznam zmluvných strán nahrádza s účinnosťou od 1. februára 2006 pôvodný zoznam.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.06.2013 27/2013 Z. z. Aktuálne znenie
14.05.2013 - 12.06.2013 27/2013 Z. z.
14.10.2012 - 13.05.2013 183/2012 Z. z.
15.04.2012 - 13.10.2012 15/2012 Z. z.
26.03.2012 - 14.04.2012 183/2012 Z. z.
21.03.2012 - 25.03.2012 183/2012 Z. z.
30.01.2012 - 20.03.2012 15/2012 Z. z.
14.12.2011 - 29.01.2012 15/2012 Z. z.
31.07.2011 - 13.12.2011 186/2011 Z. z.
22.03.2011 - 30.07.2011 15/2012 Z. z.
16.02.2011 - 21.03.2011 186/2011 Z. z.
09.12.2010 - 15.02.2011 186/2011 Z. z.
15.11.2010 - 08.12.2010 186/2011 Z. z.
10.11.2010 - 14.11.2010 186/2011 Z. z.
30.09.2010 - 09.11.2010 371/2010 Z. z.
01.08.2010 - 29.09.2010 186/2011 Z. z.
26.07.2010 - 31.07.2010 186/2011 Z. z.
16.03.2010 - 25.07.2010 186/2011 Z. z.
12.02.2010 - 15.03.2010 77/2010 Z. z.
01.01.2010 - 11.02.2010 77/2010 Z. z.
31.12.2009 - 31.12.2009 77/2010 Z. z.
09.10.2009 - 30.12.2009 77/2010 Z. z.
30.08.2009 - 08.10.2009 331/2009 Z. z.
28.11.2008 - 29.08.2009 16/2009 Z. z.
19.09.2008 - 27.11.2008 16/2009 Z. z.
13.09.2008 - 18.09.2008 16/2009 Z. z.
01.08.2008 - 12.09.2008 16/2009 Z. z.
31.07.2008 - 31.07.2008 16/2009 Z. z.
30.01.2008 - 30.07.2008 252/2008 Z. z.
07.01.2008 - 29.01.2008 252/2008 Z. z.
01.01.2008 - 06.01.2008 252/2008 Z. z.
08.10.2007 - 31.12.2007 252/2008 Z. z.
05.10.2007 - 07.10.2007 252/2008 Z. z.
01.10.2007 - 04.10.2007 501/2007 Z. z.
14.07.2007 - 30.09.2007 314/2007 Z. z.
14.05.2007 - 13.07.2007 314/2007 Z. z.
03.04.2007 - 13.05.2007 314/2007 Z. z.
20.03.2007 - 02.04.2007 314/2007 Z. z.
16.03.2007 - 19.03.2007 314/2007 Z. z.
13.02.2007 - 15.03.2007 314/2007 Z. z.
12.02.2007 - 12.02.2007 314/2007 Z. z.
29.12.2006 - 11.02.2007 314/2007 Z. z.
08.12.2006 - 28.12.2006 314/2007 Z. z.
14.07.2006 - 07.12.2006 456/2006 Z. z.
24.02.2006 - 13.07.2006 456/2006 Z. z.
01.02.2006 - 23.02.2006