Čiastka č. 53/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 11.03.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
129/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vyhlásení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín 01.02.2006
130/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2006 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície