Zákon č. 553/2001 Z. z.Zákon o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 184/2002 Z. z.(nepriamo), 440/2002 Z. z., 478/2002 Z. z.(nepriamo), 543/2002 Z. z.(nepriamo), 17/2004 Z. z.(nepriamo), 199/2004 Z. z.(nepriamo), 220/2004 Z. z.(nepriamo), 377/2004 Z. z.(nepriamo), 523/2004 Z. z.(nepriamo), 581/2004 Z. z.(nepriamo), 666/2004 Z. z.(nepriamo), 171/2005 Z. z.(nepriamo), 538/2005 Z. z.(nepriamo), 24/2006 Z. z.(nepriamo), 126/2006 Z. z.(nepriamo), 343/2007 Z. z.(nepriamo), 321/2012 Z. z.(nepriamo), 79/2015 Z. z.(nepriamo), 440/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 218/2001
Platnosť od 22.12.2001
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I § 9 a čl. I § 14 bodu 8, 10 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, a s výnimkou čl. XXV a čl. XXVI, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.