Zákon č. 235/1998 Z. z.Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony

Čiastka 90/1998
Platnosť od 30.07.1998 do31.12.2013
Účinnosť od 01.07.2013 do31.12.2013
Zrušený 383/2013 Z. z.