Čiastka č. 90/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 30.07.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
234/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov 30.07.1998
235/1998 Z. z. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony 01.01.1999
236/1998 Z. z. Zákon o zaopatrovacom príspevku 01.01.1999