Nariadenie vlády č. 394/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne

Čiastka 172/2007
Platnosť od 29.08.2007
Účinnosť od 01.09.2007

OBSAH

394

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. augusta 2007

o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 a § 7 ods. 2 zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 601/2003 Z. z. a zákona č. 676/2006 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Príspevok pri narodení dieťaťa je 4 560 Sk.

§ 2

Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, je

a) 2 470 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,

b) 3 050 Sk pre dieťa od 6 do 15 rokov veku,

c) 3 240 Sk pre dieťa vo veku 15 rokov.


§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2005 Z. z. o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.


Robert Fico v. r.