Zákon č. 422/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 652/2004 Z. z.(nepriamo), 301/2005 Z. z.(nepriamo), 215/2006 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 165/2002
Platnosť od 31.07.2002
Účinnosť od 01.05.2006
Redakčná poznámka

okrem 12. bodu a 39. bodu čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2006 215/2006 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2006 - 30.04.2006 301/2005 Z. z.(nepriamo)
01.01.2005 - 31.12.2005 652/2004 Z. z.(nepriamo)
01.10.2002 - 31.12.2004
01.09.2002 - 30.09.2002 Delená účinnosť

Pôvodný predpis

31.07.2002