Vyhláška č. 165/1979 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch

Čiastka 30/1979
Platnosť od 29.12.1979 do31.12.2003
Účinnosť od 01.08.1991 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.