Čiastka č. 2/1974 Zb.

Vydaná dňa: 19.02.1974
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Bedřicha Smetanu 19.02.1974
13/1974 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa vydáva rozhlasový a televízny poriadok 01.04.1974
14/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom 06.03.1974
15/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku ochrany a karantény rastlín 06.03.1974
16/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva 06.03.1974
17/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v kultúrnej, vedeckej a príbuzných oblastiach 06.03.1974
18/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o otvorení hraničného priechodu na československo-poľských štátnych hraniciach Krnov-Pietrowice 06.03.1974
19/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Nórskym kráľovstvom 01.01.1974
20/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a ďalších orgánov velenia Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy 06.03.1975
21/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana 06.03.1974
22/1974 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky 06.03.1974