Vyhláška č. 12/1974 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Bedřicha Smetanu

Čiastka 2/1974
Platnosť od 19.02.1974 do29.09.2000
Účinnosť od 19.02.1974 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

12

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 8. februára 1974

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Bedřicha Smetanu

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach vyhlasuje:


§ 1

(1) K 150. výročiu narodenia Bedřicha Smetanu sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hrubá váha stokorunáka je 15 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 33 mm, na jeho hrane je nápis „150 LET OD NAROZENÍ“, ktorý je vyhotovený vlysom.

(3) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava do kruhu nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „100 Kčs“ je umiestnené vo dvoch riadkoch pod štátnym znakom dole.

(4) Na  rube  pamätného strieborného stokorunáka je pravý profil Bedřicha Smetanu. Jeho meno „BEDŘICH SMETANA“ je umiestnené v opise pri pravom okraji. Pod portrétom vľavo dole sú vo dvoch riadkoch umiestnené pripomínané letopočty „*1824“ a „1974“. Pod portrétom dole uprostred je päť riadkov vodorovných symbolických vlniek, medzi ktorými sú umiestnené písmená „M ● K“ predstavujúce iniciálky mena autora návrhu stokorunáka akademického sochára Milana Knoblocha.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.