Zákon č. 554/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 383/2013 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 196/2008
Platnosť od 16.12.2008
Účinnosť od 01.01.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 383/2013 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2009 - 31.12.2013

Pôvodný predpis

16.12.2008