Zákon č. 464/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2005
Platnosť od 20.10.2005 do30.06.2015
Účinnosť od 01.01.2006 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2006 - 30.06.2015