Zákon č. 174/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru

(v znení č. 224/2006 Z. z.(nepriamo), 647/2007 Z. z.(nepriamo), 8/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 82/2004
Platnosť od 07.04.2004
Účinnosť od 01.02.2009
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2009 8/2009 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
15.01.2008 - 31.01.2009 647/2007 Z. z.(nepriamo)
01.07.2006 - 14.01.2008 224/2006 Z. z.(nepriamo)
01.05.2004 - 30.06.2006