Zákon č. 231/1999 Z. z.Zákon o štátnej pomoci

Čiastka 97/1999
Platnosť od 11.09.1999
Účinnosť od 01.01.2015 do31.12.2015
Zrušený 358/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Na základe nálezu ÚS č. 14/2013 Z. z. strácajú ustanovenia § 26 ods. 5 a § 30d účinnosť. Ak Národná rada SR neuvedie označené zákonné ustanovenia do súladu s Ústavou SR strácajú tieto ustanovenia platnosť 18. 7. 2013.