Čiastka č. 97/1999 Z. z.

Vydaná dňa: 11.09.1999
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
231/1999 Z. z. Zákon o štátnej pomoci 01.01.2000
r1/c97/1999 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 199/1999 Z. z.