Nájdených 6
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
321/2011 Z. z. Opatrenie o poskytnutí dotácie na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí 13.10.2011
226/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí 01.09.2011
293/2011 Z. z. Opatrenie o poskytnutí dotácií na územnoplánovaciu dokumentáciu obcí 15.09.2011
217/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác 01.10.1993
46/1971 Zb. Zákon o geodézii a kartografii 01.09.1971
9/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu o projektovaní a financovaní geologických prác 24.02.1967