Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.06.2020 111/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
13.06.2020 432/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zákonných meracích jednotkách