Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.04.2020 385/2019 Z. z. Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom
01.04.2020 29/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
01.04.2020 30/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení