Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
13.08.2020 224/2020 Z. z. Novela vyhlášky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
13.08.2020 223/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
13.08.2020 222/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o metodike analýzy zmesového odpadu
11.08.2020 221/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do OECD
11.08.2020 220/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia Štefana Baniča
07.08.2020 219/2020 Z. z. Oznámenie o reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vrátane Dodatku č. 1
05.08.2020 218/2020 Z. z. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch
05.08.2020 217/2020 Z. z. Novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2020