Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
28.08.2020 233/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
26.08.2020 232/2020 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
26.08.2020 231/2020 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Kóreou o zamedzení dvojitého zdanenia
26.08.2020 230/2020 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia
25.08.2020 229/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MZ SR
25.08.2020 228/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta
21.08.2020 227/2020 Z. z. Novela vyhlášky ktorou sa ustanovujú požiadavky na liečivú a minerálnu vodu
18.08.2020 226/2020 Z. z. Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
14.08.2020 225/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
13.08.2020 224/2020 Z. z. Novela vyhlášky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
13.08.2020 223/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
13.08.2020 222/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o metodike analýzy zmesového odpadu
11.08.2020 221/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do OECD
11.08.2020 220/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia Štefana Baniča
07.08.2020 219/2020 Z. z. Oznámenie o reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vrátane Dodatku č. 1
05.08.2020 218/2020 Z. z. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch
05.08.2020 217/2020 Z. z. Novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2020