Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.08.2018 247/2018 Z. z. Novela nariadenia o vydávaní Zoznamu neuhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných chorôb
30.08.2018 246/2018 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov
30.08.2018 245/2018 Z. z. Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019
30.08.2018 244/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
28.08.2018 243/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
28.08.2018 242/2018 Z. z. Novela vyhlášky o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov
28.08.2018 241/2018 Z. z. Novela vyhlášky o stredných školách
23.08.2018 240/2018 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
23.08.2018 239/2018 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
17.08.2018 238/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej štatútu
17.08.2018 237/2018 Z. z. Novela vyhlášky, o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách
09.08.2018 236/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
08.08.2018 235/2018 Z. z. Oznámene o podpísaní Zmluvy medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách
07.08.2018 234/2018 Z. z. Oznámenie o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
07.08.2018 233/2018 Z. z. Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
07.08.2018 232/2018 Z. z. Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
07.08.2018 231/2018 Z. z. Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku
06.08.2018 230/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v nariadení č. 221/2018 Z. z.
02.08.2018 229/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Protokolu o predĺžení Dohody medzi SR a USA o vedecko-technickej spolupráci