Čiastka č. 48/1949 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
156/1949 Zb. Zákon o odvádzaní pokút a niektorých iných plnení v konaní správnom 30.06.1949
157/1949 Zb. Zákon, ktorým sa zrušujú Všeobecný fond peňažných ústavov v Československej republike a Pomocný fond peňažných ústavov 30.06.1949
158/1949 Zb. Zákon o boji proti pohlavným nemociam. 30.06.1949
159/1949 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje poplatkový ekvivalent. 30.06.1949
160/1949 Zb. Zákon o vnútornom obchode. 30.06.1949
161/1949 Zb. Zákon o úprave niektorých finančných pomerov ďalších národných podnikov 01.01.1949
162/1949 Zb. Zákon o zbraniach a strelive. 01.02.1950
163/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú pobočky pedagogickej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach a Banskej Bystrici. 30.06.1949
164/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona o poplatkových úľavách pri úprave právnych pomerov presťahovalcov, prisťahovalcov a niektorých iných osôb. 30.06.1949
165/1949 Zb. Nariadenie ministerky výživy, ktorým sa určuje deň, ktorým niektoré útvary vplývajú do Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a zanikajú a ktorým sa niektoré útvary zrušujú. 30.06.1949