Zákon č. 396/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r2/c157/2009 Z. z.)

Čiastka 143/2009
Platnosť od 15.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009