REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 396/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V čl. I 2. bode sa v § 10 ods. 4 slová „Ustanovenie sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje“.