Zákon č. 537/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 354/2011 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 225/2007
Platnosť od 27.11.2007
Účinnosť od 01.07.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2019 35/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2013 - 30.06.2019 354/2011 Z. z.(nepriamo)
01.01.2008 - 31.12.2012

Pôvodný predpis

27.11.2007