Opatrenie č. 708/2004 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 613/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania niektorých ohlasovaných skutočností podľa § 8 Devízového zákona

Čiastka 295/2004
Platnosť od 22.12.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2006
Zrušený 691/2006 Z. z.