Nariadenie vlády č. 399/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh

Čiastka 173/2004
Platnosť od 15.07.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 15.07.2004 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2004 - 31.12.2005