Vyhláška č. 313/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu

(v znení č. 562/2007 Z. z.)

Čiastka 131/2004
Platnosť od 15.05.2004 do30.06.2015
Účinnosť od 01.01.2008 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

OBSAH