Čiastka č. 131/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 15.05.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
312/2004 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
313/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu 20.05.2004
r1/c131/2004 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z.