Zákon č. 134/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c130/2004 Z. z.)

Čiastka 63/2004
Platnosť od 13.03.2004 do30.06.2013
Účinnosť od 01.05.2004 do30.06.2013
Zrušený 133/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem bodov 9, 39 [§ 21 ods. 8 písm. b)], 51, 52 a 59, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 - 30.06.2013 r1/c130/2004 Z. z.
01.04.2004 - 30.04.2004