Redakčné oznámenie č. r1/c130/2004 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 134/2004 Z. z.

Čiastka 130/2004
Platnosť od 14.05.2004

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 134/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

V čl. I bode 9 v § 4 ods. 6 majú byť namiesto slov „odseku 3“ správne uvedené slová „odseku 4“.