Zákon č. 154/2001 Z. z.Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

Čiastka 65/2001
Platnosť od 28.04.2001
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 25 ods. 2, § 79, 84, 132 a 133, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002, a okrem čl. I § 92 až 124 a § 266 prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003 Novelou č. 669/2002 Z. z. sa zmenila účinnosť týchto ustanovení § 92, 93 ods. 1 písm. a), b...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 242/2019 Z. z. Aktuálne znenie
27.12.2019 - 31.12.2019 459/2019 Z. z.
01.09.2019 - 26.12.2019 242/2019 Z. z.
01.01.2019 - 31.08.2019 177/2018 Z. z.
01.07.2016 - 31.12.2018 125/2016 Z. z.
01.01.2016 - 30.06.2016 401/2015 Z. z.
01.01.2015 - 31.12.2015 335/2012 Z. z., 307/2014 Z. z., 362/2014 Z. z.
01.12.2014 - 31.12.2014 322/2014 Z. z.
01.09.2014 - 30.11.2014 195/2014 Z. z.
01.01.2014 - 31.08.2014 462/2013 Z. z.
01.01.2013 - 31.12.2013 392/2012 Z. z.
01.03.2012 - 31.12.2012 79/2012 Z. z.
01.02.2012 - 29.02.2012 503/2011 Z. z.
01.11.2011 - 31.01.2012 220/2011 Z. z.
01.10.2011 - 31.10.2011 220/2011 Z. z.
01.05.2011 - 30.09.2011 33/2011 Z. z.
01.01.2011 - 30.04.2011 543/2010 Z. z.
17.07.2009 - 31.12.2010 291/2009 Z. z.
01.01.2009 - 16.07.2009 520/2008 Z. z.
01.01.2007 - 31.12.2008 Delená účinnosť
01.01.2006 - 31.12.2006 622/2005 Z. z.
15.04.2005 - 31.12.2005 122/2005 Z. z.
01.01.2005 - 14.04.2005 586/2004 Z. z., 609/2004 Z. z.
01.11.2004 - 31.12.2004 530/2004 Z. z.
01.09.2004 - 31.10.2004 458/2003 Z. z., 548/2003 Z. z.
01.07.2004 - 31.08.2004 365/2004 Z. z.
01.05.2004 - 30.06.2004 458/2003 Z. z.
01.01.2004 - 30.04.2004 462/2003 Z. z., 561/2003 Z. z., 595/2003 Z. z.(nepriamo)
25.11.2003 - 31.12.2003 458/2003 Z. z.
01.07.2003 - 24.11.2003 Delená účinnosť
01.01.2003 - 30.06.2003 154/2001 Z. z.(nepriamo), 669/2002 Z. z. Delená účinnosť
01.04.2002 - 31.12.2002 311/2001 Z. z.(nepriamo)
01.01.2002 - 31.03.2002 Delená účinnosť
01.05.2001 - 31.12.2001