Čiastka č. 65/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 28.04.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry 01.05.2001