Vyhláška č. 300/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami

(v znení č. 347/1998 Z. z., 195/2002 Z. z.)

Čiastka 102/1996
Platnosť od 24.10.1996 do30.09.2006
Účinnosť od 01.05.2002 do30.09.2006
Zrušený 533/2006 Z. z.