Čiastka č. 102/1996 Z. z.

Vydaná dňa: 24.10.1996
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
300/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami 01.11.1996
301/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami