Vyhláška č. 152/1988 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

(v znení č. 141/1990 Zb., 267/1990 Zb.)

Čiastka 33/1988
Platnosť od 20.09.1988
Účinnosť od 01.07.1990