Vyhláška č. 85/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti

Čiastka 15/1984
Platnosť od 16.08.1984 do31.12.1998
Účinnosť od 01.09.1984 do31.12.1998
Zrušený 265/1998 Z. z.

OBSAH