Vyhláška č. 182/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie

Čiastka 48/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.2003
Účinnosť od 08.02.1993 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

S pôsobnosťou pre ČR boli vykonané zmeny predpisom č. 20/1991 Zb. účinné od 1. februára 1991. S pôsobnosťou pre ČR boli vykonané zmeny predpisom č. 582/1991 Zb. účinné od 1. januára 1992.