Nariadenie vlády č. 19/1956 Zb.Nariadenie o zrušení niektorých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy

Čiastka 12/1956
Platnosť od 16.06.1956 do31.12.1970
Účinnosť od 16.06.1956 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.