Čiastka č. 12/1956 Zb.

Vydaná dňa: 16.06.1956
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
19/1956 Zb. Nariadenie o zrušení niektorých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy 16.06.1956