Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.09.2021 343/2021 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2022
29.09.2021 342/2021 Z. z. Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
23.09.2021 341/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 535 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
18.09.2021 340/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely
17.09.2021 339/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 528 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
17.09.2021 338/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 527 k návrhu na určenie príslušného stupňa Alert systému pre prijímanie protiepidemických opatrení na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
17.09.2021 337/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy
10.09.2021 336/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
09.09.2021 335/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 501 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
08.09.2021 334/2021 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo
07.09.2021 333/2021 Z. z. Novela nariadenia vlády o zdravotnej starostlivosť na námorných lodiach
03.09.2021 332/2021 Z. z. Uznesenie vlády č. 482 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
03.09.2021 331/2021 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa