Čiastka č. 23/1979 Zb.

Vydaná dňa: 08.11.1979
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
113/1979 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poľnohospodárskej dani 01.01.1980
114/1979 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Federálneho zhromaždenia
115/1979 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 01.09.1980
116/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom oslobodení zisku a príjmu československého a irackého leteckého podniku a ich zamestnancov od daní 23.11.1979
117/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o medzinárodnej cestnej doprave 23.11.1979
118/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničných vecí o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977 08.11.1979
119/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Mali 23.11.1979
120/1979 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o priestorovej identifikácii informácií 01.01.1980