Nariadenie vlády č. 102/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(v znení č. 184/2020 Z. z.)

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 01.07.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2020 184/2020 Z. z. Aktuálne znenie
30.04.2020 - 30.06.2020