Zákon č. 252/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. r1/c71/2012 Z. z., 55/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 66/2012
Platnosť od 01.09.2012
Účinnosť od 01.06.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 okrem čl. I bodov 1 až 9, bodov 18 až 27, bodov 29 až 55, § 293ch až 293co v bode 56 a bodu 57, čl. II a III, čl. IV bodov 1 až 7, bodov 9 až 104, bodov 106 až 116, § 123ae až 123ak v bode 118, bodov 119 a 120, čl. V a VI,...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2017 55/2017 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.08.2016 - 31.05.2017 Delená účinnosť
01.01.2014 - 31.07.2016 Delená účinnosť
01.01.2013 - 31.12.2013 Delená účinnosť
01.09.2012 - 31.12.2012 r1/c71/2012 Z. z.

Pôvodný predpis

01.09.2012