Nariadenie vlády č. 360/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam

(v znení č. 100/2016 Z. z.)

Čiastka 116/2011
Platnosť od 28.10.2011
Účinnosť od 01.03.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2016 100/2016 Z. z. Aktuálne znenie
01.11.2011 - 29.02.2016