Rozhodnutie č. 63/2006 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 28/2006
Platnosť od 09.02.2006