Čiastka č. 28/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 09.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
63/2006 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí