Rozhodnutie č. 62/2006 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Čiastka 27/2006
Platnosť od 08.02.2006