Čiastka č. 27/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 08.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
62/2006 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky