Rozhodnutie č. 1/2001 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 1/2001
Platnosť od 04.01.2001

OBSAH