Čiastka č. 1/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 04.01.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/2001 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
2/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o dobe sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 15.01.2001
3/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkovĺku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa